​​​​ضمن عرض سلام و احترام به آگاهی می رساند؛ این پرسش نامه با هدف شناخت نیاز ها و نظرسنجی ذینفعان از بیمارستان و زایشگاه فلسفی گرگان طراحی گردیده است .امید است با تکمیل پرسشنامه وارائه نظرات سازنده خود ما را در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات و ارج نهادن بیش از پیش از اختصاص وقت گران بهایتان برای تکمیل این پرسش نامه قدردانی می نماییم.

برای شرکت در نظرسنجی بر روی تصویر زیرکلیک کنید