تاریخچه بیمارستان

بيمارستان فلسفي گرگان در سال 1342 به همت جنابان آقايان دكتر محمود و دكتر ابوالقاسم فلسفي با 25 تخت فعال تاسيس شد، سپس در طول دوره هاي مختلف تجهيز و تكميل گرديد. از سال 1368 به نام شركت سهامي خاص بيمارستان و زايشگاه فلسفي تغيير مديريت داد و با 1000 سهم شركت جدید تاسيس گرديد و در حال حاضر با 80 سهامدار متخصص در بخشهاي اتاق عمل، زايشگاه،نوزادان، افق، پگاه، شفق، ميلاد، اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژي ، سونوگرافي، داروخانه، فيزيوتراپي، CT-Scan، سنگ شكن، ICU و CCU  مشغول خدمت رساني به مردم استان گلستان ميباشد

آماده ارائه به روزترين خدمات به شما هستيم

ماموریت بیمارستان فلسفی گرگان به عنوان بزرگترین بیمارستان جنرال خصوصیدراستانگلستانارائه مطلوبترینخدمات درمانی با بهره مندی از فناوری نوین پزشکی در راستای کسبرضایتمندیبیمارانازاقشار مختلف جامعه می باشد

ما برآنيم تا:به عنوان برترين بيمارستان جنرال خصوصي استان گلستان با ارائه مراقبتهاي درماني با كيفيت برتر با مناسب ترين هزينه ها شناخته شويم .​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

متعهد به كرامت انساني و احترام به حقوق بيماران اعتقاد به مسئوليت پذيري و پاسخ گويي مديران و كاركنان اعتقاد به يك محيط كاري بر اساس همكاري، همدلي و احترام متقابل بهبود مستمر كيفيت خدمات با تاكيد بر ايمني بيمار
​​​​​​​

رسالت بيمارستان
چشم انداز بيمارستان
ارزش ها

تصاویر

با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود ما را یاری نمایید