تاریخچه بیمارستان

بيمارستان فلسفی گرگان در سال 1342 به همت جنابان آقايان دكتر محمود و دكتر ابوالقاسم فلسفی با 25 تخت فعال تاسيس شد، سپس در طول دوره های مختلف تجهيز و تكميل گرديد. از سال 1368 به نام شركت سهامي خاص بيمارستان و زايشگاه فلسفی تغيير مديريت داد و با 1000 سهم شركت جدید تاسيس گرديد و در حال حاضر با 80 سهامدار متخصص در بخشهای اتاق عمل، زايشگاه،نوزادان، افق، پگاه، شفق، ميلاد، اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژی  سونوگرافی، داروخانه، فيزيوتراپی، CT-Scan، سنگ شكن، ICU و CCU  مشغول خدمت رسانی به مردم استان گلستان ميباشد.

آماده ارائه به روزترين خدمات به شما هستيم

ماموریت بیمارستان فلسفی گرگان به عنوان بزرگترین بیمارستان جنرال خصوصی دراستان گلستان ارائه مطلوبترین خدمات درمانی با بهره مندی از فناوری نوین پزشکی در راستای کسب رضایتمندی بیماران ازاقشار مختلف جامعه می باشد

ما برآنيم تا:به عنوان برترين بيمارستان جنرال خصوصي استان گلستان با ارائه مراقبتهاي درماني با كيفيت برتر با مناسب ترين هزينه ها شناخته شويم .​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

متعهد به كرامت انساني و احترام به حقوق بيماران اعتقاد به مسئوليت پذيري و پاسخ گويي مديران و كاركنان اعتقاد به يك محيط كاري بر اساس همكاري، همدلي و احترام متقابل بهبود مستمر كيفيت خدمات با تاكيد بر ايمني بيمار
​​​​​​​

رسالت بيمارستان
چشم انداز بيمارستان
ارزش ها

تصاویر

با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود ما را یاری نمایید