​​1.بهبود مستمر کیفیت خدمات بیمارستانی

​​2.تامین و ارتقاء سطح ایمنی بیماران

3.ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران


4.استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی در بيمارستان

 5.پياده سازي استانداردهاي مديريت بحران و بلايا

6.استقرار ابلاغيه وزارت متبوع مبني بر افزايش درصد زايمان طبيعي