آقای دکتر محمد علی رمضانی

متخصص قلب و عروق

آقای دکتر احمد علی شیرافکن

متخصص جراحی قلب

آقای دکتر بهداد بهادریان

متخصص قلب و عروق