سیاست های اصلی بیمارستان

بيمارستان خود را موظف مي داند جهت ارائه مستمر و مداوم خدمات با کیفیت  به بيماران از نيروي انساني مجرب و متخصصين داراي مدرك تحصيلي معتبر وبراساس نياز سنجي بخش ها و واحدها به شكل  قرارداد قانون كار و  با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  استفاده نمايد.​​​​​​​

بیمارستان خود را موظف می داند که  خدمات استاندارد  را در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهای هفته )اعم از تعطیل و غیرتعطیل( به بیماران با کیفیت مناسب  ارائه دهد.

بیمارستان خود را  موظف می داند که در محدوده امکانات خود ، قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی  را اعمال نماید.

بیمارستان خود را موظف می داند که در راستای پیاده سازی استانداردهای بیمارستانهای دوستدار کودک برنامه ریزی مدون داشته باشد.

بیمارستان خود را موظف می داند که در اولویتهای برنامه ریزی ، کاهش آمار سزارین  بدون اندیکاسیون (شکم اول )و افزایش آمار زایمان طبیعی بر اساس آخرین دستورالعملهای وزارت متبوع را لحاظ نماید.

بیمارستان خود را موظف می داند که در اولویتهای برنامه ریزی و تامین بودجه ، تامین ایمنی بیماران  را بر اساس آخرین استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع لحاظ نماید.

بيمارستان خود را موظف مي داند جهت مواجهه مناسب در مواقع بروز بحران برنامه مديريت بحران و بلايا را تدوین نموده و تفاهم نامه های مرتبط را با مراکز و سازمان های مورد نظر عقد نماید.

بیمارستان خود را موظف می داند در راستای ارائه خدمات با کیفیت مناسب ، استانداردهای اعتبار بخشی ملی را در بیمارستان اجرایی نماید.

بيمارستان خود را موظف مي داند در راستاي ارائه ارتقاء خدمات و بهينه سازي جامعه خدمات درماني، تعامل موثر خود را با كليه سازمان هاي خدمات درماني به خصوص ساير بيمارستان هاي دولتي و غير دولتي استان برقرار سازد.

بيمارستان خود را موظف مي داند در راستاي ارتقاء سطح دانش تئوري و عملي كاركنان با تأكيد بر كاركنان باليني برگزاري برنامه آموزش مدون و مداوم را در سياست اصلي خود قرار دهد.